портфолио
2013
Презентации и PR мероприятия

"British American Tobacco"

 Презентация "KENT"